Varausehdot

Varausehdot

VARAUKSEN TEKO JA MAKSUAIKATAULU

 • Kun varausmaksu tai koko vuokra on maksettu, tässä mainitut varausehdot sitovat kumpaakin sopimusosapuolta.
 • Varauksen tekijän on oltava täysi-ikäinen varauksentekohetkellä.
 • Varauksen voi tehdä nettikaupassa, jolloin varausvahvistus lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Varaus on vahvistettu, kun vähintään 20% vuokrasta on maksettu vuokranantajan tilille. Loppuvuokra tulee maksaa viimeistään 4 viikkoa ennen loman alkua.
 •  Varaukseen liittyvät korjaukset ja huomautukset tulee tehdä 7 päivän sisällä varauksenteosta.
 •  Vuokra tulee maksaa SEPA maksuna käyttäen vahvistuksella mainittua viitettä/viestiä.
 • Varausvahvistus sisältää vuokraajan yhteystiedot sekä tiedot avaimenluovutuksesta.
 • Jos varaus on tehty 27 vuorokautta ennen loman alkua tai sitä myöhemmin, tulee koko vuokra maksaa kerralla heti varauspäivänä.
 • Jos asiakas jättää vuokran osin tai kokonaan maksamatta tai myöhästyy maksun epäpäivästä, voi omistaja perua varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

PERUUTUS JA VARAUKSEN MUUTTAMINEN

 • Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti lähettämällä sähköposti osoitteeseen info@suurniementila.com.
 • Päivä, jolloin vuokraaja saa peruutuksen huomioidaan peruutuksentekopäiväksi. Virka-ajan (arkipäivät klo 8.30 – 18.00 ja lauantai klo 10.00 – 18.00) ulkopuolella tehdyt peruutukset lasketaan tehdyksi lähetystä seuraavana arkipäivänä.
 • Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksun osuutta (20% vuokrasta) palauteta.
 • Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.
 • Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen.
 • Asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

OMISTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

 • Varaus voidaan perua force majeure -tilanteessa. Tässä tapauksessa asiakas on oikeutettu saamaan koko vuokrasumman takaisin. Jos varaus perutaan asiakkaan häiritsevän käytöksen takia vuokraa ei palauteta.
 • Jos asiakas ei maksa vuokraa annettujen ohjeiden mukaisesti tai myöhästyy maksuaikatauluta, voidaan varaus perua ilman erillistä ilmoitusta.

KOHDEKUVAUKSESSA MAINITUT PALVELUT

Jos kohdekuvauksessa on mainittu lähiseudun palveluita, jotka eivät ole suoraan kytköksissä vuokraajaan, ei vuokranantaja ole vastuussa niiden aikataulujen tai hintojen muutoksista.

YLEISTÄ KOHTEESSÄ OLESKELUSTA

 • Kohde on asiakkaan käytössä saapumispäivänä klo 16.00 alkaen ja lähtöpäivänä avaimet tulee luovuttaa klo 12.00 mennessä ellei muuta ole sovittu.
 • Avaimet luovutetaan asiakkaan saapuessa Suurniemen tilalle (Suurniementie 347). Vuokranantaja opastaa asiakkaat perille ja esittelee kohteen. Arvioitu saapumisaika tulee ilmoittaa saapumista edeltävänä päivänä.
 • Vuokraan sisältyy oikeus kohteen käyttö varauksessa mainittuna ajankohtana. Normaalit energiakulut, kalusteet, keittiön välineistö ja astiat, patjat, tyynyt ja peitot ovat myös asiakkaan käytössä.
 • Polttopuut saunaa ja takkaa varten sisältyvät vuokrahintaan.
 • Kesäkaudella rannassa on soutuvene asiakkaita varten.
 • Lakanat ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ettei toisin ole sovittu. Sängyissä tulee käyttää liinavaatteita. Liinavaatteet voi varata varausta tehdessä ja niistä peritään erillinen vuokra. Olettehan meihin yhteydessä, jos tarvitsette liinavaatteita tai pyyhkeitä!
 • Asiakas huolehtii itse kohteen siisteydestä loman ajan.
 • Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa.
 • Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

LEMMIKIT

 • Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä (Karkalin Kaiku ja Männikkö). Hietikkoon lemmikkien tuonti on ehdottomasti kielletty!

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VUOKRAKOHTEEN LUOVUTUS SAAPUMISPÄIVÄNÄ

 • Mökki tulee luovuttaa lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Jos asiakkaat lähtevät sovittua aiemmin, tulee kohteen luovutuksesta sopia erikseen.
 • Asiakas on velvollinen siivoamaan kohteen ennen lähtöä. Loppusiivous voidaan ostaa erikseen varausta tehdessä.
 • Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen omistajalle.
 • Vuokranantaja ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

SIIVOUSOHJE

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois tai ulkoa olevaan astiaan, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla. Sauna ja vessat siivotaan. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä vasta lähtöpäivänä.

JOS OLET VARANNUT LOPPUSIIVOUKSEN JA LIINAVAATTEET

Tiskaa astiat ja laita ne paikoille. Palauta huonekalut omille paikoilleen. Vie pullot, roskat ja ruokatarvikkeet omiin kierrätysastioihinsa tai mukananne pois. Vedä vene kunnolla maihin. Ota sängyistä lakanat pois ja pinoa ne sängyn päälle.

FORCE MAJEURE

Omistaja ei ole vastuutta vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat force majeure -tilanteessa tai muussa omistajan vastuualueen ulkopuolella olevista seikasta (sähkökatko, luonnonilmiöt, kuten levä tai luonnon eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset) tai joihin omistaja ei pysty ajoissa reagoimaan. Omistaja ei myöskään ole vastuussa haitasta ja vaivasta, joka aiheutuu normaaleista luonnonilmiöistä.

VALITUKSET JA HUOMAUTUKSET

 • Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle. Jos asiaa ei ole korjattu tyydyttävästi, pitää omistajaan olla yhteydessä 72h sisällä.
 • Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei ole voitu korjata, eikä omistaja ole niistä korvausvelvollinen.
 • Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta, eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen. Jos asiakas poistuu kohteesta ennen varauksen päättymistä, tulee asiasta ilmoittaa vuokranantajalle (tekstiviesti tai sähköposti).

OIKEUS HINNANMUUTOKSIIN

Kun sopimus on tehty, omistajalla on oikeus muuttaa hintaa, jos vuokraukseen liittyvät verot ja julkiset maksut muuttuvat.

VIRHEELLINEN HINTATIETO

Omistaja ei ole sidottu virheelliseen hintatietoon, jos hinta on selvästi virheellinen ja virhe on asiakkaan havaittavissa. Esimerkiksi, kun virheellisen hinnan ja oikean hinnan ero on huomattava tai jos virheellinen hinta on merkittävästi alhaisempi alueen yleiseen vuokratasoon nähden.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

YLEISIÄ OHJEITA MAJOITTUJALLE

1. Saunan ja takan hormit kulkevat rakennuksen läpi lämmittäen myös asuintiloja. Jos huoneisto alkaa lämmetä liikaa, pienennä ensin sähköpattereiden lämpöä. Älä laita vaatteita ym. tavaroita kuivumaan sähköpattereiden päälle, se aiheuttaa tulipalovaaran.

2. Älä kuivata vaatteita lauteilla. Mökiltä löytyy pyykkiteline vaatteiden ja pyyhkeiden kuivaamista varten.

3. Kynttilöitä saa polttaa ainoastaan tulenkestävällä alustalla. Ei roihuja/tuikkuja suoraan puupinnoille!! Huolehdithan paloturvallisuudesta! Tulisijan tuhkat ja grillihiilet aiheuttavat tulipaloriskin vielä pitkään tulen sammumisen jälkeen.

4. Muistathan sulkea kaikki ikkunat ja ovet tuulettamisen jälkeen.

5. Mikäli olet siirtänyt huonekaluja, laitathan ne takaisin entisille paikoille.

6. Veneiden ollessa käytössä, vedä soutuvene käytön jälkeen rannalle ja kiinnitä se kunnolla. Nosta airot veneeseen. Tuo veneilyliivit sisätiloihin. Suosittelemme veneilyliivien käyttöä veneessä.

7. Ilmoita huollosta vastaavalle, jos kohteessa on oleskelusi aikana rikkoontunut jotakin. Sovi korvauksista ennen pois lähtöä.

8. Huomioithan, että majoitushintaan ei sisälly lakanoita, pyyhkeitä tai loppusiivousta ellei muuta ole sovittu ja varausvahvistuksessa mainittu. Vuoteissa tulee käyttää lakanoita; otathan meihin yhteyttä mikäli sinun tarvitsee vuokrata lakanat.

9. Sammuta valot, sulje ikkunat ja lukitse ovet lähtiessäsi. Jätä lämmityksen ja ilmastoinnin säädötniin kuin ne olivat saapuessasi (ethän esim. katkaise lämmitystä, koska se voi aiheuttaa talvella mökin jäätymisen).

 

Otathan yhteyttä huollosta vastaavaan, mikäli tarvitset lisätietoja majoituskohteeseen liittyen. Mikäli joku laite rikkoontuu vääränlaisen käytön johdosta, on asiakas korvausvelvollinen. Kysy aina, mikäli olet epävarma laitteen käytön suhteen.

GENERAL INFO ABOUT BOOKING

 • These terms and conditions become binding to both parties once the client has paid the deposit mentioned in these contract terms to owner or paid both the deposit and the final instalment together. 
 • The person making the booking must be of legal age when doing so (18 years or older).
 • The booking can be made online, in which case the booking confirmation will be sent to the client’s e-mail address. The client must pay at least the deposit (20% of the rent of the destination) in conjunction with the booking by credit card. The client may also choose to pay the full price of the booking at once, in which case the confirmation with the contact particulars of the owner of the destination, driving directions to the location where the key will be handed over or to the destination will be sent to the client’s e-mail address.
 • Any objections to the invoice must be made within 7 days of the invoice date.
 • The invoice must be settled as a SEPA payment (with IBAN account number and BIC bank code) and using the reference number mentioned in the invoice.
 • The invoice will include the name and contact particulars of the owner to the destination of the destination, driving directions to the location where the key will be handed over.
 •  The booking is confirmed once the customer has paid the deposit (20% of the destination rent) by the due date or once the customer has paid both the deposit and the final instalment together. The final instalment must be paid no later than six (6) weeks prior to the start of the holiday.
 •  If the booking is made 63 days (9 weeks) or more before the start of the rental period, the rent will be paid in two instalments. The deposit must be paid within 14 days of the invoice date. In the case of Internet bookings, the deposit must be paid immediately on booking. The remaining amount must be paid 6 weeks before the holiday is due to start. 
 • If the booking is made 50-62 days (7-9 weeks) before the start of the rental period, the sum must be paid in full and in one instalment 6 weeks before the holiday is due to start. In the case of Internet bookings, the deposit must be paid immediately on booking and the remaining amount must be paid 6 weeks before the holiday is due to start. 
 • If the booking is made 28-49 days (4-7 weeks) before the start of the rental period, the sum must be paid in full and in one instalment within one week of the invoice date. In the case of Internet bookings, the deposit must be paid immediately on booking and the remaining amount must be paid within one week of the invoice date.
 • If the booking is made 27 days or less before the start of the rental period, the full sum must be paid immediately on the day of booking. In the case of Internet bookings, the full sum must be paid immediately on booking by credit card or through an online bank. If the client fails to pay or misses the payment deadline, cottage owner may cancel the booking without further notification. 

CANCELLATIONS OR CHANGE OF BOOKING

 • Any cancellations must be made to owner by e-mail to info@suurniementila.com
 • The date on which owner receives the notification will be regarded as the date of cancellation.
 • A cancellation made outside of office hours (weekdays 8:30am – 5pm, Sat 10am-6pm) will be considered as having been made on the next office day.
 • Clients who cancel a booking will forfeit their deposit (20% of the price of the destination).
 • If the cancellation is made less than 28 days before the start of or during the stay, payments made by the client will not be refunded.
  PLEASE NOTE!  If the booking is cancelled for the aforementioned reasons, the cancellation must 
  always be made to owner in writing (e-mail). The owner of the destination must always be informed of any cancellation made outside office hours. If the booking is suspended for the aforementioned reasons, the owner of the destination must always be informed of the suspension, and owner must be informed in writing (e-mail).
 • Customers are not entitled to a rent refund if they do not occupy the destination or arrive late for their stay. If a customer interrupts their booking and departs the holiday destination before the end of the lease period, no compensation will be paid for the unused time and the customer is not entitled to a rent refund.

 

RIGHT OF THE OWNER TO CANCEL BOOKING

 • Owner may cancel a booking in the event of force majeure. In this case, the client is entitled to a full refund of the sum paid to owner. If a booking has to be interrupted because of disruptive behaviour on the part of the client, no payments will be refunded.
 • If the customer fails to pay or misses the payment deadline, the booking may be cancelled without separate notification.

SERVICES MENTIONED IN THE DESTINATION DESCRIPTION

 • The description of the destination mentions the services available nearby owner cannot guarantee the availability of general public services, which are not directly associated with the destination, during the stay of the guest and any mentions thereof are non-binding.

STAY AT THE DESTINATION

 • The destination will be at the client’s disposal from 4pm on the day of arrival to 12 noon on the day of departure. The destination-specific checkout and key handover time is mentioned in the booking confirmation.
 • The keys to the destination will be handed over to the client at the time of arrival as estimated and notified to the owner by phone or in writing. If the client fails to show up at the scheduled time or if no notification of the client’s time of arrival is provided, owner cannot guarantee that the keys will be available for handover.
 • The rent pays for the right to use the destination during the booked period. Normal energy consumption, furnishings, cooking and eating utensils, mattresses, blankets and pillows are included in the rent. 
 • Firewood is included in the destination rent. The amount of firewood available during the stay may be restricted.
 • Free use of a rowing boat is only included in summertime rentals.
 • Sheets and towels are not included in the rent unless otherwise stated in the destination description. Guests must use bed linen. Sheets and towels can be ordered for a separate fee in conjunction with the booking. The customer should contact the owner in advance to make sure that sheets and towels are available.
 • The customer is responsible for cleaning the destination during the rental period.
 • The number of people using the destination must not exceed the number of sleeping places stated in the description or the number agreed on during booking. If you are planning to have a party, where the maximum number of guests is temporarily exceeded, you should agree about that in advance with the owner.
 • Tents and caravans or use of rentable equipment such as hot tubs are not permitted at the destination without the permission of the owner or custodian.
 • Smoking is not allowed indoors.

PETS

 • Pet-owners must notify their intent to bring an animal to the destination when booking; one pet may only be brought to destinations which explicitly allow this. Permission to bring more than one pet must always be sought in advance from the owner.

OBLIGATIONS OF THE CLIENT AND HANDOVER OF THE DESTINATION ON THE DAY OF DEPARTURE

 • The client will hand over the destination and the keys at 12 noon on the day of departure unless otherwise mentioned on the invoice. If the client intends to leave at some other time, he or she must make arrangements for the handover of the key and the return of the security deposit with the owner well in advance of departure. 
 • Clients are liable for any damages they cause to the destination property. The owner must be notified immediately of any damages caused. The client is required to pay the owner for any damage caused to the destination or its contents during occupancy.
 • Clients are responsible for cleaning the destination before departure. A departure cleaning service can be ordered in conjunction with booking.
 • Used sheets and towels must be piled on a bed if the client rented bed linen. If pillows or blankets got stained during your stay please put them in a same pile.
 • Indoor smoking is prohibited in all destinations. The destination must be tidy on departure. The client is liable to compensate the expenses of cleaning the holiday destination if guests have smoked indoors at the cottage or have failed to clean it appropriately and the owner of the cottage is forced to carry out these chores before the arrival of the next client.
 • DEPARTURE CLEANING must include the washing and return of dishes to their original place, garbage removed to the waste disposal point, removal of empty bottles and cans, and putting furniture back to its original place. Food should be taken away or to the waste disposal point. Carpets and floors should be vacuum cleaned, tables and surfaces wiped with a damp rag, bedclothes aired outdoors, the sauna and toilet cleaned. The yard area and barbecue location must be left in a tidy condition. The departure cleaning should be performed in its entirety on the day of departure. 
 • A SEPARATELY ORDERED DEPARTURE CLEANING SERVICE does not cover dish-washing, returning table and cookware to their original place or garbage removal. Clients must also remove empty bottles and cans from the property and return any moved furniture to their original place. Any food must be taken away or to the waste disposal point.

FORCE MAJEURE

 • Owner will not be liable for any damage or inconvenience incurred by the client in the event of an unpredictable and insurmountable obstacle (force majeure) or some other comparable reason (such as a power failure, or natural phenomena like algae blooms or the occurrence of animals like mice or insects) that was not caused by owner and whose effects owner could not be reasonably expected to prevent. Neither is owner responsible for any damage or inconvenience caused by regular natural phenomena.

OBJECTIONS AN COMPLAINS

 • Any objections and complaints regarding the destination must be made immediately once the cause for them arises and addressed to the owner or custodian of the destination direct. If the matter is not satisfactorily attended to, the client should contact owner within 72 hours.
 • * If the client does not immediately report observed deficiencies to the owner or custodian during the rental period, the destination will be considered to have been in the contractually-required condition. It is impossible to jointly verify deficiencies reported after the end of the rental period, and owner will therefore not be liable to compensate for them in any way.
 • * If the customer discontinues a booking and departs the destination before the end of the rental period, the unused time will not be reimbursed nor will the customer be entitled to a rent refund.

RIGTH TO CHANGE PRICES

 • Once an agreement has been made, owner has the right to raise and a corresponding obligation to reduce the agreed price in the event of any changes in the taxes or public charges affecting the price of the holiday service.

ERRONEUS PRICE INFORMATIONS

 • Owner shall not be bound by an error in the listed price if the price is so clearly erroneous that it is reasonable to expect the customer to notice it. Examples of such cases include a situation where the difference between the listed price and the actual price is substantially large or when the erroneous price can be considered exceptionally low when compared to the general price level.

 

APPLICABLE LAW AND VENUE FOR THE RESOLUTION OF DISPUTES

 • The contracting parties will attempt to resolve any disputes out of court. Should they fail to reach agreement, any disputes will be settled by the Helsinki District Court. The contract is governed by Finnish law.

GENERAL INFORMATION FOR GUESTS

1. Do not place clothes or other items on the electric radiators or the sauna to dry, as this constitutes a fire hazard.

2. There is a limited amount of hot water available at the property, try to conserve it wherever you can.

3.Please note that only detergent designed for dishwashers should be used in the dishwasher,

do not use washing-up liquid. All dishes must be rinsed before they are placed in the dishwasher. Do not open the dishwasher door while the machine is running. Remember to turn on the dishwasher water supply before switching it on.

4. Remember to turn on the washing machine water supply before switching it on and turn it off when you are finished.

5.Candles and outdoor candles must be placed on a fireproof base NOT ON WOODEN SURFACES. You need to empty and clean the barbeque after use. Please make sure you observe fire safety measures at all times.

6. If you move furniture please put them back in their place before you leave. Indoor furnitures are not ment to use outside.

7. Smoking is strictly forbidden in all indoor areas.

8. Please remember to close all windows and doors after airing the property.

9. If you have moved any pieces of furniture, please return them to their original position.

10. For lake and seaside properties: please pull rowing boats onto dry land. Alternatively,

ensure that they are safely secured. Place oars inside the boat. Bring all life vests indoors.

We recommend that life vests are worn at all times when boating.

11. Please contact your Property Manager in the event of any breakages during your stay.

Compensation should be agreed with the property owner prior to your departure.

12. Please note that bed linen, towels and cleaning are not included in the cost of your stay unless otherwise agreed and specified in your booking confirmation. All guests are required

to use bed linen. Please contact your Property Manager if you need to hire bed linen.

13. Electrical appliances (e.g., dishwasher, washing machine) may not be left on when you leave the building! Switch off all lights, close windows and lock doors when you leave. Please return all heating and air conditioning settings to how you found them (i.e. do not switch off the heating during winter months as this could lead to frost damage to the property). Do not hesitate to contact your Property Manager if you require any additional information regarding your property. If any appliances are broken due to inappropriate use, we will expect you to cover the cost of a replacement. Always ask if you are not sure how to correctly use an appliance or other equipments.

Back To Top